MED HAV PÅ ALLE KANTER

 

 

ANNA ROGDE  -   SKUTA, MANNEN OG HAVET.

 

MED TOPPSEIL OG FOKKA - MED STORSEIL OG POMP,

MED TAUVERK OG BOM ELLER GAFFEL,

HO SØRGA FOR INNTEKT TIL SIRUP OG STUMP

OG VIN TIL LITT FINERE TAFFEL.

 

HO KOM FRA HARDANGER. DEN FØRSTE SEILAS;

TIL TVEDESTRAND, DERNEST TIL RIGA.

DER LOSSA DE SALTSILD OG TOK OMBORD HAMP.

DE VISSTE Å UTNYTTE TIDA.

 

MOT NORD VILLE ISAK, I ISNANES VIND,

MED SKINNFRAKK SOM TOK AV FOR BLÆSTEN.

MENS ANSTRENGTE ØYA GA TÅRA PÅ KINN

STO KAREN TIL RORS I NORDVESTEN.

 

SNART KJØPTE HAN SKUTA, BEHANDLA HO GODT

OG TOK HO TIL LANDET DET GODE,

PÅ SILDEFRAKT TJENTE HAN, HAR VI FORSTÅTT.

DE TRIVDES I LAG - VI FORMODE.

 

MED KVITSKJORTEARMAN GIKK STORKARAN LAUS,

I SILD'TYNNA LÅ DET DE SØKTE.

MED GODORD SOM: - PRIMA, VAR STORKARAN RAUS

MENS HEIMTUR I ISAKS HAU SPØKTE.

 

DET SKUMMA OM BAUGEN OG KVINTE I STAG.

HAN SEILTE FOR KJERRING OG UNGA.

DEN DAGEN VAR ROGDE'N I VIRKELIG SLAG

- MOT KJØTTA, HANS DJUPE RØST RUNGA.

 

SJØLV STORMKASTAN TENKTE HAN LITE PÅ NU.

DE SEILTE FOR LIVET OG ÆRA.

HAN STOLTE PÅ NEVAN, HAN HADDE SI TRU,

SÅNN UNNGIKK DE SVARTASTE SKJÆRAN.

 

DE REISTE FRA ARMOD FRA ARMOD FRA HUNGER OG SOTT

HO ANNA MED ISAK PÅ RYGGEN.

DE TOK SÆ LANGS KYSTEN LANGS BLINDSKJÆR OG BROTT

SOM VAR DE FORFULGT UTAV STYGGEN.

 

SÅNN KOM DE INN VÅGSFJORD - DE TO I LAG,

OG ALT BLEI TIL FRYD OG TIL GAMMEN.

PÅ DEKKET STO MØBLA MED MESSINGBESLAG

OG NYHUS TIL KJØTTAMADAMMEN.

 

HAN ROGDE ER BORTE - NU ER VÅR TUR

Å RYDDE DEN PLASSEN HO KREVE.

OG TA HO TIL HAVS ETTER VINDAN SOM SNUR,

KUN SÅNN KAN VI TAKKE FOR STREVET.

 

TOMASTA, SLETT-TOPPA - TJUE FOT BREI

MED SEIL SOM DET KVITASTE LAKEN.

VI SKRYT, VI ER STOLT - OG VI BLIR IKKJE LEI,

FOR SJELDEN DU SKULLE SETT MAKEN.

 

HO TILHØRE HAVET - VI FIKK DET HO GA.

VI TAKKER FOR RIKDOM PÅ BORDAN.

HO SKAFFA FORTJENEST TIL HØYREIST OG LAV.

DEN GJEVASTE SKONNERT PÅ JORDA.

 

Skrevet til skutas 125 årsjubileum.

Copyright Sølvi Ytterstad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Klikk på boken og sidene for å bla: