SÅNN VAR DET.

BIBLIOGRAFI:
HINNØYSTUND -91, ILL.INGAR TANGEN.
LITA I NORD - 98, FOTO SY.
HAVELLA - 00, FOTO SY.
MÅNEKORN - 04, FOTO SY.
HINNØYSTUND - 94 (LYDBOK)
PLUKKE STJERNER - 05 (LYDBOK)
GUDSKJELOVLANDET - 13, FOTO TRYM I. BERGSMOEr representert i :
LOFOTBOKA - 91/92/93
TREFFPUNKT - 92 (EN NORDNORSK ANTOLOGI),
VINDKRYSS - 94, (NORD NORSK ANTOLOGI),
NORDNORSK TEPERAMENT - 01 (DIKT ANTOLOGI), SKULPTURLANDSKAP NORDLAND - 01,
EMOSJONELL FØRSTEHJELP - 02 (DIKTANTOLOGI),
I BEGYNNELSEN - 03 (NORD NORSK ANTOLOGI).

Musikere/sangere jeg har samarbeidet med: Erica Tooth, Runa Begsmo, Ann Sofi Godø, Arne Dagsvik, Marit Sandvik, Helge Sveen, Knut Erik Sundquist, Britt Kristin Fjellstad, Wolfgang Smith, Marthe Valle m.fl. Bodø Rhythm Group, Tor-Petter Aanes. Musikk skrevet til diktene av: Trond H.F. Kverno,Helge Sveen, Ola Bremnes, Ole Gunnar Nilsen, Henning Gravrok, Ragnar Bull, Arne Dagsvik, Sven Hundsnes, Einar Idland (tidl.Dizzie Tunes) Marthe Valle, Ketil Bjørnstad.På lydboka Plukke stjerner, deltar Helge Sveen på saksofon og Knut Erik Sundquist på bass. Musikk skrevet av Helge Sveen.

De to gir også tonefølge på Lofotstjerna, juleevangeliet i nord, hvor Helge Sveen har skrevet musikken. Denne teksten har vært sendt på Nrk radio, hver jul i 26 år.