TEKSTER SOM LEVER EGNE LIV - 30 ÅR ETTER

9. des, 2020

LOFOTORATORIET

MED MARIANNE BEATE KIELLAND I SPISSEN
HAR GITT UT CD- MED TEKSTER AV GAMLE OG YNGRE FORFATTERE

MUSIKK SKREVET AV KETIL BJØRNSTAD.

TALE TIL HAVET - TEKSTEN MIN - ER EN ÆRE Å FÅ DELTA MED.

9. des, 2020

NORD NORSK BLUES - I MØRTNA - SYNGES AV OSLOKOR.
DIRIGENT OG KOMPONIST BIRGIT DJUPEDA

SALME ETTER MØRKETID TIL SALMEJUBILEUM OGSÅ TONESATT AV BIRGIT DJUPEDAL

FADERVÅR - ÅR 2000, FREMFØRT I NIDAROSDOMEN PÅ OLAVSDAGENE AV MARTHE VALLE. TONESATT OG FREMFØRT AV VALLE.

LOFOTSTJERNA, JULEEVANGELIET BLANT VÅRE NÆRMESTE KULISSER,
HAR VÆRT SENDT PÅ NRK RADIO, LANDSDEKKENDE, I 30 ÅR.