INNVENDIG ER DET SENSOMMER

OG FORTSATT FLØR HAVET.