O NYE DAG

O senjafjell,
o soloppgang.
Mot blå, blå bårer,
måkesang.
 
O nye dag,
o gråt og smil,
med takk for at
vi fikk bli til.
 
O vinterdag
så streng og kald,
vi greier oss,
i alle fall.
 
Copyright Sølvi Ytterstad

 

DET ER STORBÅRA SOM BRYT.

 

Det er storbåra som bryt.

 

Ho kan ligge der å slumre i beskjedenhet og ro

Ho kan kviskre nedi tanget; – denne stunda er så god.

Ho kan speile sol og stjerner – og kan blinke mot en båt.

Ho kan minne på om skipsforlis – om karra som gikk åt.

 

Det er storbåra som bryt.

 

Ho fortelle om ei evighet – med sukk og stønn og pes.

Ho kan også slå dæ søkke blaut. Neste dag går du der hes

ned mot flomålet og trua både hav og storm og flu

men når bølgeskvulpet når dæ – er det berre ho og du.

 

Det er storbåra som bryt.

 

Du kan høre ho på natta - slå mot fyret rabiat

men når tåketaket lette, vil ho passe akkurat

innimellom just de holman – der ho raste stygt i går.

Du må tru mæ – hvis du kjem igjen – ho er der neste år.

 

Det er storbåra som bryt.

 

Ho kan også bade ungan – og kan hjelpe dem i land.

Ho kan løfte gods opp skipssida og lange ut ei hand

for å ta et tak i skipskista når du vil ut og reis.

og når det er tid for heimkomst  – har ho vært der underveis.

 

Han har bråvåkna mens storbåra braut.

 

 

 

Selve livet er strabasa - berre storbåra forstår.

Ho har kjølhalt mange unge – og sett neva full av sår.

De har sløyd sin første lofottorsk – og svelgt en brennheit dram

ho har holdt de mens de brekte sæ – og kasta opp i skam.

 

Det er storbåra som bryt.

 

Ho har frakta de til kirka – hørt på orgelbrus og sang.

Sett når brudepar blei gamle – og har trødd sin altergang.

Ho har rugga den som blei igjen når et liv var forbi.

Både enka, alle ungan, var det åtte, eller ni?

 

Det er storbåra som bryt.

 

Vi har hørt om det i eventyr, i viser og i sagn.

Ho har skaffa mat til mange – vært til både sorg og gagn.

Og den dagen vi har lora segl – og reisa vår er slutt,

Skal hos ligge der og blåse i et seil til veslegutt.

 

Det er storbåra som bryt.

Copyright

Sølvi Ytterstad.