LITA I NORD - ANMELDELSE

Finn Stenstad i avisa Fremover den 23.12.98 om boka Lita i nord, Sølvi Ytterstad.

 

Nensom pleie og tett oppfølging kan utvikle glad amatørisme til profesjonalitet. Det er trolig den veien S.Y. fra Harstad og med røtter i Lødingen har gått. Gjennom en årrekke har hun skrevet, og vi er mange som kjenner samlingen Hinnøystund som kom i 1991.

Flere av diktene hennes er båret ut over landsdelens grenser, gjennom radio og på trykk. Nå har hun samlet års grøde i en vakker samling med tittel «Lita i nord»

 

Sølvi Ytterstad har etter min mening steget over grinda mellom amatør og profesjonell. De svulstige, ofte klisjepregete formulerigene knyttet til hjemstavn og landsdel som mange opplever som god lyrikk, er fjerne for denne forfatteren. Fortetting, presisjon og levende metaforikk er gjennomgående i svært mye av det hun skriver. Hun beveger seg stilsikker mellom bunden, klassisk lyrikk og de frie vers.

Noe er oppdragslyrikk, som bl.a. det ganske mektige diktet « Storbåra og menneskan» som ble skrevet til åpningen av Skulpturlandskap Nordland i Tjeldsund i 1994, og den originale prologen «Den store konvolutten» til FINN i 1995.

Anslaget er godt, perspektivet rikt. Inderlig og personlig kan hun også være. Som f.eks. i visa « Nordnorsk blues - i

mørtna».

Det forundrer meg ikke om nettopp en samling som «Lita i nord» med sin lokale forankring og sitt profesjonelle grep når fram til mange, ikke minst nordnorske lesere. Hun fortjener det.

Finn Stenstad.

 

NETTBUTIKKEN HER PÅ HJEMMESIDA, HAR NOEN EKSEMPLARER IGJEN AV LITA I NORD.